zwammen op bomen of dood hout met gaatjes

 

 

 

Winterhoutzwam Polyporus brumalis --1--
Peksteel Polyporus badius --1--     --2--
Franjeporiezwam Polyporus tuberaster --1--     --2--
Zomerhoutzwam (voorjaarshoutzwam) Polyporus ciliatus forma lepideus --1--
Zomerhoutzwam Polyporus lepideus forma ciliatus --1--     --2--
Grootporiehoutzwam Polyporus arcularius --1--     --2--
Zadelzwam Polyporus squamosus --1--     --2--     --3--
 

Teervlekkenzwam

Ischnoderma benzoicum --1--    --2--
Rookzwam Bjerkandera fumosa --1--    --2--
Berkenzwam Piptoporus betulinum --1--    --2--    --3--
Bleke borstelkurkzwam Coriolopsis trogii --1--    --2--
Geelbruine plaatjeshoutzwam Gloeophyllum sepiarium --1--    --2--
Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarina --1--
Kussenvormige houtzwam Hapalopilus rutilans --1--    --2--
Doolhofzwam Daedalea quercina --1--    --2--    --3--

Witte bultzwam

Trametes gibbosa --1--
Gewoon elfenbankje Trametes versicolor --1--    --2--
Gezoneerd elfenbankje Trametes multicolor --1--
Witte tandzwam Schizopora paradoxa --1--
Wit dwergelfenbankje Antrodiella semisupina --1--    --2--
 

Oranje aderzwam

Phlebia radiata --1--    --2--
Reuzenzwam Meripilus giganteus --1--    --2--    --3--
Biefstukzwam Fistulina hepatica --1--    --2--
Gele korstzwam Stereum hirsutum --1--    --2--
Eikenbloedzwam Stereum gausapatum --1--    --2--
Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum --1--
Roodporiehoutzwam Daedaleopsis tricolor --1--
Dennenmoorder Heterobasidion annosum --1--
Teervlekkenzwam Ischnoderma benzoicum --1--     --2--
Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense --1--     --2--
Dikrandtonderzwam Ganoderma australe --1--
Waslakzwam Ganoderma pfeifferi --1--
Echte tonderzwam Fomes fomentarius --1--
Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola --1--     --2--
Wijdporiekurkzwam Datronia mollis --1--
Dakloze huiszwam Serpula himanthoides --1--
Foptandzwam Basidioradulum radula --1--     --2--
Getande boomkorst Cerocorticium molare --1--
Denneharszwam Phlebiopsis gigantea --1--
Paarse dennenzwam Trichaptum abietinum --1--     --2--
Waaiertje Schizophyllum commune --1--     --2--
Plooivlieswaaiertje Pilcaturopsis crispa --1--     --2--
Echte Vuurzwam Phellinus ignarius --1--     --2--
Gewone korstvuurzwam Phellinus ferruginosus --1--
Kardinaalsmutsvuurzwam Phellinus ribis f. evonymi --1--
Roestkleurige borstelzwam Hymenochaete rubiginosa --1--
Blauwe kaaszwam Oligoporus caesius --1--     --2--
Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius --1--
Bittere Kaaszwam Oligoporus stipticus --1--     --2--
Asgrauwe kaaszwam Oligoporus  tephroleuces --1--
Getande kaaszwam Spongipellis pachidon --1--     --2--
Witwollige dennezwam Skeletocutis amorpha --1--
Zwavelzwam Laetiporus sulphureus --1--     --2--
   

 

<<<