Franjeporiezwam (Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr.)  Wormer juli 2009

liggende stam onbekende boom

terug home totaallijst