Ruderale Vaalhoed (Hebeloma vaccinum Romagm.) PWN terrein Heemskerk november 2010

Kruipwilgstruweel in geschoonde duinvallei op kalkrijk zand

 

terug home totaallijst