Slijmsteelmycena (Mycena rorida (Fr.) Gillet) PWN Castricum Melkweg sparrebos september 2010

Sparrebos op kalkrijk zand

terug home totaallijst