Sint-jacobsvlinder   (Tyria jacobaeae L.)  PWN Koningsbosch juli 2010

Eigenlijk een nachtvlinder die in de dag vliegt. Op akkerdistel

terug home