Sint-jacobsvlinder   (Tyria jacobaeae L.)  PWN Geversduin juni 2011

Eigenlijk een nachtvlinder die in de dag vliegt. Op weegbree

terug home